>

Sociálny pracovník /samostatný odborný referent/ na referáte sociálnej pomoci na ubytovni Fortuna

sociálna práca
psychológia
špeciálny pedagóg
liečebná pedagogika
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
pevný
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
trvalý pracovný pomer
Odmena:
1400 - 1400 € / mes
+ osobný príplatok stanovený v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúsenosti a schopností vybraného uchádzača/ky
Aktualizované: 7. 9. 2023

Náplň práce

·       zabezpečovanie sociálnej podpory jednotlivcom, detí, mladých ľudí a rodín, poskytovanie základného a špecializované poradenstva, krízovej intervencie a sprevádza klientov/-ky pri styku s inštitúciami, vedenie dokumentácie týkajúcej sa klientov/-tiek   

·       realizovanie nízkoprahových služieb pre deti, mladých ľudí a dospelých najmä poradenstvo, prevenciu, vzdelávanie a voľnočasové aktivity  

·       komunikácia s ubytovanými a participácia na riešení ich prípadných problémov s ubytovaním s dôrazom na proklientský prístup 

·       vytváranie priestoru pre pomoc pri hľadaní trvalého bývania, zaistenia finančnej stability, rozvoja rodinných väzieb, stability rodiny, partnerských vzťahov a tzv. case manažment, ktorý sa snaží zorganizovať účinnú sieť podpory klienta/tky  

·       aktívna práca s rodinou na vytvorení zdravého a zmysluplného kontextu pre výchovu a vývoj detí.

·       sprevádzanie klientov/tiek pri presadzovaní záujmov klienta/-ky a jeho/jej prístup k základným ľudským právam, právnej pomoci, alebo lekárskej starostlivosti  

·       komunikácia a aktívna spolupráca so všetkými dotknutými inštitúciami – neziskovými organizáciami, úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, oddeleniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, s mestskými časťami, školami, súdmi, políciou, centrami voľného času a pod.  

·       participácia na bežnom chode ubytovne najmä spolupráca pri posudzovaní žiadosti o prijatie, predĺženie či ukončenie ubytovania na ubytovni, participácia na komunitných aktivitách ubytovne 

·       možnosť spolupodieľať sa na rozvojovom a transformačnom pláne celej mestskej ubytovne Fortuna  

·       úlohy spojené s dezinsekciou budovy

·       zodpovednosť za úplnosť zverenej agendy, korešpondenciu a ich archiváciu v zmysle platných právnych predpisov

·       práca minimálne 2 dni v týždni do večerných hodín – max. 18:00

Koho hľadáme

1.     Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v pomáhajúcich profesiách (sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika a pod.). 

2.     Skúsenosti/prax s priamym výkonom pomáhajúcej profesie, s inovatívnymi postupmi pre podporu rodín, detí a mladých ľudí sú výhodou. 

3.     Spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, citlivosť, proaktívny prístup, nadšenie pre tému pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození a pomoci ľuďom zo sociálne vylúčených komunít, odolnosť voči stresu, schopnosť efektívne riešiť problémové situácie. 

4.     Nadstavbové vzdelanie v oblasti pomoci a podpory deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození a iným sociálne vylúčeným komunitám sú vítané. 

5.     Ovládanie PC na používateľskej úrovni. Schopnosť pracovať s online zdieľaným súborovým systémom. 

6.     Schopnosť komunikovať v anglickom jazyku je výhodou.  

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy. Či už sú to veľmi viditeľné projekty ako rekonštrukcia električkovej trate a zabezpečovanie zimného posypu ciest alebo navonok menej viditeľné ale o to dôležitejšie, ako nastavovanie systému efektívnejšieho fungovania mestských organizácií a zabezpečovanie kvalitnej mestskej dátovej infraštruktúry, naša práca sa dotýka života každého obyvateľa Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava ako zamestnávateľ ponúka priestor šikovným, kreatívnym ľuďom, aby svoje nápady a vízie využili v prospech mesta Bratislava.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania 2. Motivačný list 3. Životopis 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania 5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 05.10.2023. Zverejnené dňa 07.09.2023

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

  • profesionála

O organizácii

Hlavné mesto SR Bratislava

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii

Podobné ponuky