>

Projektový manažér na Sekcii nájomného bývania

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a dohľad nad mestskými organizáciami a celkové plnenie úloh samosprávy Bratislavy.
projektový manažér
Bratislava
nájomné bývanie
samospráva
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1500 €

Náplň práce

Vedenie projektov, v ktorých je Sekcia nájomného bývania (ďalej len “SNB”) vlastníkom alebo spolupracujúcim útvarom, na základe zadania vedenia a v spolupráci s odbornými útvarmi magistrátu a externými subjektmi / partnermi podľa ich obsahovej zodpovednosti v nasledovnom rozsahu činností projektového manažéra. Spolupráca s ostatnými projektovými manažérmi na magistráte a s Projektovou Kanceláriou HMBA

 

Hlavné činnosti zamestnanca:

Vedenie projektov, v ktorých je SNB vlastníkom v nasledovnom rozsahu činností:

1.      vyhľadávanie lokalít pre výstavbu,

2.      inicializácia projektu,

3.      plánovanie projektu a správa termínového plánu projektu,

4.      spolupráca s projektovým tímom zloženým zo zamestnancov SNB, odborných útvarov magistrátu, organizácií a externých partnerov,

5.      riadenie realizácie a dosahovania merateľných projektových výsledkov/výstupov podľa zadania projektu, vrátane spolupráce pri procesoch verejného obstarávania, tvorbe zmlúv a pod.,

6.      riadenie projektového rozpočtu,

7.      reporting projektu voči vedeniu SNB, pravidelnej porade primátora HMBA, mestským komisiám, Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu,

8.      proaktívne riadenie a zapájanie aktérov (stakeholderov) projektu,

9.      manažment rizík projektu a s nimi súvisiace eskalácie v rámci projektového riadenia a projektových štruktúr,

10.  interná a externá komunikácia projektu,

11.  ukončenie projektu a odovzdanie výsledkov/výstupov projektu jeho zadávateľovi alebo správcovi,

12.  vypracovanie správy o projekte a zhodnotenie priebehu projektu pre budúce procesné úpravy.

Koho hľadáme

1.      Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, manažérskeho alebo technického zamerania.

2.      Pozícia vhodná aj pre absolventa.

3.      Prax vo verejnej správe vítaná.

4.      Prax v oblasti nehnuteľností, prípadne developerských spoločností vítaná.

5.      Výborné komunikačné schopnosti.

6.      Bezúhonnosť.

7.      Dobré znalosti práce s Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a s plánovacími nástrojmi (napr. MS Project, Teams, Planner).

8.      Práca s AutoCad-om vítaná.

9.      Spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie.

Prečo si vybrať nás

Našim cieľom je napĺňať ambiciózne ciele primátora a mestského zastupiteľstva a zlepšovať každodenný život obyvateľov Bratislavy. Či už sú to veľmi viditeľné projekty ako rekonštrukcia električkovej trate a zabezpečovanie zimného posypu ciest alebo navonok menej viditeľné ale o to dôležitejšie, ako nastavovanie systému efektívnejšieho fungovania mestských organizácií a zabezpečovanie kvalitnej mestskej dátovej infraštruktúry, naša práca sa dotýka života každého obyvateľa Bratislavy. Hlavné mesto SR Bratislava ako zamestnávateľ ponúka priestor šikovným, kreatívnym ľuďom, aby svoje nápady a vízie využili v prospech mesta Bratislava.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termín nástupu: dohodou/1.6.2022 Poznámka: Na osobné /online stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Súčasťou 2. kola výberového konania bude aj vypracovanie projektového plánu v krátkej forme – aspoň 20 riadkov (výstavba bytového domu). Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi odošlite elektronicky najneskôr do 20.4.2023. Inzerát zverejnený dňa: 14.4.2023.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii
14. 4. 2023

Podobné ponuky