>

Poradenská pracovníčka Košice

špecializované poradenstvo
krízová intervencia
podporné skupiny
ženy zažívajúce násilie
obete domáceho násilia
Miesto
Košice
Nástup
9. máj 2023
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 960 €

Náplň práce

ČO BUDEŠ ROBIŤ:

Poskytovať špecializované poradenstvo a odbornú pomoc ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a iným obetiam domáceho násilia: práca na telefonickej linke, krízová intervencia, individuálne poradenstvo, vedenie podporných skupín.

Viesť dokumentáciu k špecializovanému poradenstvu a odbornej pomoci: záznamy, spisy klientok, evidencia poradenských úkonov a štatistika.

Zúčastňovať sa na konziliárnych poradách a supervízii.

Pracovať v multi-disciplinárnom tíme: sociálna pracovníčka, psychologička, právnička.

Ďalšia pracovná činnosť:

 • účasť na aktivitách zameraných na zvyšovanie kvality poradenstva a kvalifikácie:  workshopoch, seminároch, tréningoch a konferenciách na Slovensku a v zahraničí

 • podieľanie sa na príprave a realizácii vzdelávacích aktivít, publikácií, informačných materiálov, kampaní a komunikačných aktivít

 • podieľanie sa na príprave a na realizácii projektov organizácie

 • podieľanie sa na aktivitách organizácie zameraných na získavanie finančných zdrojov na jej fungovanie

 • účasť na podujatiach zameraných na spoluprácu a sieťovanie na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

Koho hľadáme

ČO MUSÍŠ SPĹŇAŤ:

 • podmienku odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce (Zákon 219/2014 Z.z. o sociálnej práci)

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca alebo psychológia

 • 1 rok praxe s výkonom poradenstva pre ženy zažívajúce násilie a/alebo iné obete domáceho násilia

 • 3 roky praxe v odbore: sociálna práca, alebo psychológia

 • schopnosť pracovať v tíme

Výhodou je:

 • absolvované špecifické vzdelávanie k problematike násilia na ženách

 • skúsenosť s riadením alebo realizáciou projektov

 • dobrá komunikačná znalosť maďarského jazyka

 • vodičský preukaz skupiny B

ČO OČAKÁVAME?

Okrem splnenia zákonných podmienok na prácu u nás, je pre nás dôležité:

 • ukotvenie v hodnotách ako sú rešpekt k rozmanitosti a k ľudským právam všetkých ľudí

 • porozumenie ľudsko-právnym a rodovým východiskám násilia na ženách

 • schopnosť dobre zvládať dynamické prostredie, zmeny a stresovú záťaž

 • otvorenosť a záujem rozvíjať sa profesijne, aj osobnostne

Prečo si vybrať nás

ČO PONÚKAME:

Sme mimovládna organizácia a okrem poskytovania priamej pomoci a podpory robíme množstvo iných, zaujímavých aktivít. 

U nás budeš mať:

 • množstvo príležitostí naučiť sa viac o problematike násilia na ženách a ľudských práv žien, ako aj o problematike širšieho domáceho násilia

 • príležitosť získať nové zručnosti – u nás sa môžeš naučiť vzdelávať iných, koordinovať aktivity a projekty, naučiť sa ako rozvíjať spoluprácu so štátnymi a verejnými inštitúciami, súkromným sektorom alebo ako pripraviť a realizovať kampane, konferencie a iné eventy

 • pravidelnú supervíziu a konziliárne porady k poskytovaniu pomoci a podpory ako priestor na vlastný rozvoj, profesijný rast a prevenciu vyhorenia 

 • možnosť stretávať sa a vymieňať si skúsenosti s inými organizáciami na Slovensku, ktoré sa venujú problematike násilia na ženách

 • príležitosť spoznať sa, vymieňať si skúsenosti a spolupracovať so ženskými organizáciami v Európe prostredníctvom nášho aktívneho členstva v európskej sieti Women Against Violence Europe (WAVE)

Znalosť jazyka

 • - Anglický - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

 • - MS Office - pokročilý
 • - Komunikačné zručnosti - pokročilý

Dodatočné informácie

Pošli nám životopis vo formáte Europass s uvedením pracovných skúseností vrátane pozície a opisu zodpovedností a činností pri každej pracovnej skúsenosti. V životopise uveď dve osoby, ktoré nám budú o tebe vedieť poskytnúť referencie z predošlých zamestnaní, vrátane kontaktu. Pošli nám aj motivačný list (maximálne v rozsahu 250 slov), v ktorom popíšeš tvoje osobné vnímanie postavenia žien na Slovensku a násilia na ženách a stručne popíšeš, prečo by si chcel/a pracovať v našej organizácii. Kontaktovať budeme len uchádzačky a uchádzačov, ktoré/í budú pozvané/í na osobný pohovor. Osobné pohovory sa uskutočnia od 2.5. do 5.5.2023.

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál
27. 4. 2023

O organizácii

Fenestra je ženská mimovládna organizácia so sídlom v Košiciach, ktorá sa zasadzuje za právo žien na život bez násilia. Od roku 1999 poskytujeme priamu pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v part..
Viac o organizácii
13. 4. 2023

Podobné ponuky