>

Talent Specialist – Project Assistant

´Digitálne talenty´ je EU projekt pracovnej mobility medzi Slovenskom a Ukrajinou/Moldavskom v IKT sektore. Projekt trvá 36 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom.
Projektový manažment
Miesto
Binárium, Staré Grunty 18, Bratislava
Nástup
1. júl 2023
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Pracovný pomer: od 1.300 EUR/mesiac; Živnosť: od 1.700 EUR/mesiac. Finálna výška mzdy závisí od skúseností uchádzača a rokov relevantnej praxe
od 1300 €

Náplň práce

Pod vedením projektového manažéra bude Talent Specialist - Project Assistant zodpovedať za:

 • realizáciu aktivít projektu na Slovensku, Ukrajine a v Moldavsku,

 • asistenciu pri realizácii informačných seminárov (pred-odchodovej, po-príchodovej orientácie) pre účastníkov programu mobility,

 • prípravu a asistenciu pri realizácii aktivít súvisiacich s náborom, prihlásením sa do programu a výberového procesu; kontrolu a skríning zaslaných žiadosti, posúdenie či kandidáti spĺňajú kritéria pre zaradenie do programu,

 • asistenciu pri zabezpečení príchodu talentov na Slovensko (asistencia účastníkom programu v procese vybavovania povolenia na pobyt; poskytovanie informácií a poradenstva účastníkom programu počas pobytu na Slovensku - ubytovanie, služby, asistencia pri styku s úradmi štátnej a verejnej správy a iné),

 • výber dodávateľov a koordináciu realizácie jazykových a odborných kurzov po príchode na Slovensko,

 • asistenciu s prípravou komunikačných a informačných materiálov a PR výstupov projektu,

 • asistencia pri podpore slovenských zamestnávateľov pri mentoringu účastníkov programu mobility na pracovisku,

 • prípravu obsahových správ v spolupráci s projektovým tímom a projektovými partnermi,

 • zabezpečenie, vyhotovenie, zber, kontrolu a archiváciu projektovej a podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu v spolupráci s finančným manažérom,

 • analýzu a spracovanie informácií súvisiacich s témami zahraničnej študentskej a pracovnej mobility,

 • realizácia služobných ciest na Slovensku a v zahraničí,

 • iné aktivity vyplývajúce z povahy pracovnej pozície.

Koho hľadáme

Vzdelanie a skúsenosti:

 • vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti spoločenských vied, medzinárodných vzťahov, ekonómie, a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov,

 • minimálne 1 a viac rokov skúseností s realizáciou medzinárodných projektov,

 • minimálne 1 a viac rokov skúseností s realizáciou projektov v oblasti študentskej a pracovnej mobility a/alebo medzinárodného rozvoja výhodou,

 • skúsenosti s náborom, výberom a skríningom uchádzačov o zamestnanie (ideálne na IT pozície) výhodou,

 • skúsenosti s prípravou a realizáciou seminárov a školení. Znalosť neziskového prostredia a skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov výhodou,

 • pokročilá úroveň počítačovej gramotnosti, pokročilá znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),

 • schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • logické a analytické uvažovanie,

 • zmysel pre detail, dobrý time manažment a organizácia práce,

 • doručovanie výsledkov v stanovených termínoch,

 • aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,

 • schopnosť analyzovať a riešiť problémy; výborné organizačné a komunikačné schopnosti.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii a spolupráca so skúseným projektovým tímom,

 • možnosť získať skúsenosti s finančným riadením projektov financovaných rôznymi donormi,

 • príjemné kancelárske priestory,

 • možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Dodatočné informácie

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Preferujeme čo najskorší možný termín nástupu.

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
16. 6. 2023

O organizácii

Agentúra EMA je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú š..
Viac o organizácii
15. 5. 2023
30. 5. 2023

Podobné ponuky