>

EXPERTNÉ DOBROVOĽNÍCTVO V MOLDAVSKU (NÁKLADY HRADENÉ)

projektový manažment
rozvojove dobrovolnictvo
podpora trhoveho prostredia
Miesto:
office (Moldova)
Pracovný čas:
pevný
Druh úväzku:
Skrátený úväzok
Spolupráca:
dohoda
Odmena:
Kompenzácia neuvedená
Všetky náklady sú hradené prostredníctvom SlovakAid, vrátane nákladov na dopravu, zdravotného poistenia, povinnej lekárskej prehliadky a nákladov v mieste pobytu (ubytovanie a strava).
Aktualizované: 8. 2. 2024

Náplň práce

Agentúra EMA hľadá do svojho tímu Experta dobrovoľníka so skúsenosťami s realizáciou medzinárodných projektov. Vďaka finančnej podpore SlovakAid ponúkame možnosť zapojiť sa do rozvojového dobrovoľníctva a vycestovať do Moldavska za zmysluplnou prácou. Svojimi skúsenosťami môžeš prispieť k podpore našich projektov, ktoré sa zameriavajú na podporu trhového prostredia v Moldavsku - zamestnanosť žien podnikateliek, rozvoj malých a stredných podnikov, poskytovanie mini-granty, pracovnú mobilitu a iné. Agentúra EMA pôsobí už niekoľko rokov v Moldavsku, čaká ťa skúsený tím partnerskej organizácie, zabehnutá moderná kancelária a zaujímavé pracovné cesty do terénu počas implementácie aktivít.

NÁKLADY: Všetky náklady sú hradené prostredníctvom SlovakAid, vrátane nákladov na dopravu, zdravotného poistenia, povinnej lekárskej prehliadky a nákladov v mieste pobytu (ubytovanie a strava).  

ZAČIATOK: ideálne marec-máj 2024

MIESTO PÔSOBENIA: Kišiňov vrátane výjazdov do regiónov
DĹŽKA PÔSOBENIA: 2-3 mesiace v závislosti od dohody

Expert dobrovoľník/-čka pre posilnenie aktivít a strategického smerovania v rámci podpory trhového prostredia v Moldavsku 

Prítomnosť expert dobrovoľníka/-čky bude prínosom a doplní kapacitu našej dlhodobej partnerskej organizácie Seed Forum pri realizácii spoločných projektov. Práca vyžaduje znalosti v oblasti zlepšovania trhového prostredia, poradenstva a brainstormingu pri udeľovaní mini-grantov malým podnikom v rurálnych oblastiach. Bude tiež zameraná na zhodnotenie dopadu aktivít viacerých projektov na strane Seed Forum, analýzu potrieb v Moldavsku s cieľom prípravy ďalších spoločných aktivít a synergií, podporu kapacít partnera v reportovaní a iné.

TVOJE ÚLOHY:

·      spolupráca s projektovou manažérkou a tímom pri rozvíjaní a hodnotení dopadu projektov zameraných na budovanie trhového prostredia v Moldavsku (primárne v oblasti agro, vinárstva a turizmu),

·      mapovanie potrieb a analýza súčasných trendov na trhu,

·      podpora pri plánovaní a realizácii projektových aktivít,

·      udržiavanie kontaktov a spolupráca s partnerskými organizáciami, štátnymi inštitúciami a ďalšími relevantnými aktérmi,

·      realizácia a monitoring vybraných projektových aktivít, príprava potrebných dokumentov,

·      tvorba a publikovanie obsahu pre sociálne média,

·      podpora pri príprave projektových správ a ďalších dokumentov.

Koho hľadáme

·      vek min. 23 rokov,

·      vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v relevantnej oblasti (manažment, rozvojové štúdiá, ekonómia, poľnohospodárstvo a pod.),

·      silné komunikačné schopnosti, pro-aktívnosť vo vyhľadávaní aktivít a informácií, kreativita a vynaliezavosť,

·      znalosti tém rozvojového sektora a medzinárodnej spolupráce,

·      skúsenosti v budovaní trhovej ekonomiky, zamestnanosti, mapovania potrieb a aktivít, príprava reportov,

·      angličtina – pokročilý,

·      schopnosť pracovať samostatne, s rôznymi ľuďmi a komunitami a prispôsobiť sa novému kontextu a kultúre.

Prečo si vybrať nás

EMA – Development and Mobility Agency je mimovládna organizácia aktívna v oblasti zahraničnej študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci a to najmä v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid, Európskou komisiou a U.S. Department of State.

Dodatočné informácie

AKO SA PRIHLÁSIŤ: Pošli životopis (max. 2 strany) spolu s motivačným listom (max. 1 strana) v angličtine na najneskôr do 19. februára 2024. Pohovor bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku. Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Detaily

Nástup

1. marec 2024

Dátum ukončenia výberového procesu

19. február 2024

Pre koho

  • profesionála
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

EMA – Development and Mobility Agency

Agentúra EMA je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú š..
Viac o organizácii

Podobné ponuky