>

Zástupca/-kyňa vedúcej terénnej sociálnej služby krízovej intervencie

Depaul Slovensko patrí už viac ako 15 rokov k najväčším organizáciám v Európe, ktoré podávajú pomocnú roku ľuďom bez domova. Našou víziou je spoločnosť, kde má každý miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom.
sociálne služby
ľudia bez domova
zástupca
zástupkyňa
koordinovanie
nezisková organizácia
terénna práca
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
pevný
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
trvalý pracovný pomer
Odmena:
od 1270 € / mes
Aktualizované: 8. 2. 2024

Náplň práce

Hľadáme zástupcu resp. zástupkyňu vedúcej Terénnej práce bl. Rozálie Rendu v terénnej sociálnej službe krízovej intervencie. Jeho/jej úlohou bude:

• spolupráca s vedúcou pri riadení sociálnej služby pre ľudí bez domova, a to v duchu vízie, poslania a hodnôt organizácie;
• zastupovanie vedúcej podľa potreby a stanovenom rozsahu;
• spoluorganizovanie odborného, ekonomického a personálneho zabezpečenia;
• spolupráca pri komplexnej koordinácii tímu odborných pracovníkov a sociálnych služieb poskytovaných klientom v terénnej službe;
• riadenie a kontrola tímu zamestnancov pridelených na projekt;
• plánovanie pracovných zmien, čerpania dovoleniek, zabezpečenie zamestnancov na službu v teréne, evidencia dochádzky a spracovanie podkladov pre mzdy/odmeny;
• doručenie a príprava podkladov pre riadny a včasný reporting a iné určených dokumentov;
• zodpovedá za zabezpečenie dostatočného množstva materiálnej pomoci, za zverený majetok a jeho evidenciu starostlivosť o motorové vozidlá, výpočtovej techniky;
• (spolu)zodpovednosť za efektívne a účelné čerpanie finančných prostriedkov na nevyhnutné nákupy a ich včasné vyúčtovanie, za zverenú hotovosť v pokladni služby;
• dohľad na stav pracoviska v súlade s predpismi;
• výkon terénnej práce, pričom aktívne vyhľadáva a kontaktuje osoby so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia terénnej služby, buduje vzťah s klientom na báze partnerstva a spolupráce, podieľa sa na diagnostikovaní a riešení problémov krízovej sociálnej situácie klienta;
• spolupráca s ostatnými vedúcimi zamestnancami zamestnávateľa a vedením organizácie.

Ako bude rozvrhnutý pracovný čas?
Ustanovený týždenný pracovný čas bude 40 hodín týždenne a bude rozvrhnutý na pondelok až piatok, a to 6,30-15,00 počas terénnej služby alebo pružne podľa organizácie pracovného času platnej na pracovisku.

Na akú dobu bude pracovná zmluva uzatvorená?
Na dobu určitú 1 rok s predlžením na dobu neurčitú.

☝️Čo je Terénna práca bl. Rozálie?
Ide o terénnu službu krízovej intervencie pre ľudí bez domova registrovanú od roku 2016, ktorá pôsobí v Bratislave v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devínska nová Ves. Špecifikom práce je vyhľadávanie potencionálnych klientov v ich prirodzenom prostredí, čo umožňuje kontakt s ľuďmi, ktorí inštitucionalizovanú pomoc sami nevyhľadávajú alebo odmietajú.
Terénnu službu vo dvojici si plánujeme vopred podľa aktivít, stretnutí a sprevádzaní, pričom sa snažíme byť flexibilný a reagovať aj na novo vzniknuté udalosti. Terénny tím, to sú 4 sociálne pracovníčky, vedúca a zástupca vedúcej.

Koho hľadáme

Akého člena tímu hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie;

 • zodpovedného s proaktívnym prístupom k práci s tímovým duchom schopného viesť ľudí a riadiť prevádzku;

 • technicky zručného s praktickým prístupom

 • človeka, ktorý má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách;

 • vysoko motivovaného vzdelávať sa a učiť sa novým veciam;

 • odolného voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením

Prečo si vybrať nás

Na čo sa môžeš ako sociálny pracovník tešiť? Okrem vykonávania odborných činností a spríjemňovania zdanlivo obyčajných dní našich klientov, Ti v našej organizácii ponúkame:

materiálne výhody/benefity

 • Sickdays

 • 1 odpracovaný rok = 1 deň doplnkovej dovolenky

 • MultiSport karta

 • 20% zľava na vybrané predstavenia SND v Bratislave

 • 5% zľava pri nákupe cez zlavomat

 • zvýhodnená ročná registrácia do Staromestskej knižnice v Bratislave

 • odmena pri uzatvorení (prvého) manželstva či narodení dieťaťa

 • odmena za odpracované roky

 • odmena v prípade životného jubilea

 • možnosť požiadať o zamestnaneckú pôžičku (po uplynutí 1 roku trvania pracovného pomeru)

 • možnosť krátkodobého vypožičania služobného motorového vozidla na súkromné účely v prípade potreby (po uplynutí skúšobnej doby)

 • možnosť vzdelávania, supervízie, zaujímavé teambuildingové aktivity

nemateriálne výhody/benefity

 • prácu v príjemnom a mladom kolektíve, ktorá má ZMYSEL

 • možnosť NAHLIADNUŤ HLBŠIE do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici

 • možnosť podieľať sa na ZMENE SYSTÉMU v oblasti bezdomovstva

Znalosť jazyka

 • Anglický - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

 • Microsoft Office 365 - mierne pokročilý
 • POHODA Jazz - začiatočník
 • vodičský preukaz - expert

Dodatočné informácie

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu, v ktorom nám krátko popíšete, prečo sa zaujímate práve o prácu s ľuďmi bez domova a aké manažérske a riadiace schopnosti by ste priniesli do našich zariadení. Uchádzačov vybraných na základe uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála

Manažér

vedúca terénnej práce

O organizácii

Depaul Slovensko, n.o.

Depaul Slovensko, n.o. je nezisková organizácia, ktorá už od roku 2006 poskytuje verejnoprospešné služby ľuďom bez domova. Okrem najväčšej nízkoprahovej nocľahárne v strednej Európe poskytujeme služby..
Viac o organizácii

Podobné ponuky