>

Zástupca/-kyňa vedúcej zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko patrí už viac ako 15 rokov k najväčším organizáciám v Európe, ktoré podávajú pomocnú roku ľuďom bez domova. Našou víziou je spoločnosť, kde má každý miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom.
sociálne služby
ľudia bez domova
zástupca
zástupkyňa
nocľaháreň
koordinovanie
nezisková organizácia
Miesto
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul (Ivanská cesta 32 v Bratislave)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
1270 €

Náplň práce

Hľadáme zástupcu, resp. zástupkyňu vedúcej Nocľahárne a Útulku sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Jeho/jej úlohou bude:

 • spolupráca s vedúcou pri riadení uvedených zariadení sociálnych služieb pre ľudí bez domova, a to v duchu vízie, poslania a hodnôt organizácie

 • zastupovanie vedúcej podľa potreby

 • spoluorganizovanie odborného, ekonomického a personálneho zabezpečenia určených zariadení sociálnych služieb

 • koordinácia sociálnych služieb poskytovaných klientovi

 • príprava podkladov pre riadny a včasný reporting inštitúciám verejnej správy

 • riadny a včasný reporting nadriadeným zamestnancom

 • zodpovednosť za efektívne čerpanie finančných prostriedkov na nevyhnutné nákupy a ich včasné vyúčtovanie

 • komunikácia so zdravotníckymi zariadeniami a samosprávnymi orgánmi v súvislosti s prijímaním klientov

 • dohľad nad funkčnosťou budovy, zariadení a prístrojov

 • ostatné činnosti súvisiace s prevádzkou určených zariadení sociálnych služieb zverené mu vedúcou

Koho hľadáme

Akého člena tímu hľadáme? Predovšetkým:

 • bezúhonného, ktorému je blízky sociálny kontakt, je komunikatívny, empatický a má kultivované vystupovanie

 • schopného viesť tím ľudí a riadiť prevádzku

 • samostatného, rozhodného, so zodpovedným a proaktívnym prístupom k práci a tímovým duchom

 • človeka, ktorý má nehodnotiaci prístup k ľuďom bez domova, nebojí sa nových výziev a poradí si aj v nepredvídaných situáciách

 • vysoko motivovaného vzdelávať sa a učiť sa novým veciam

 • odolného voči mentálnej záťaži, s priateľským a flexibilným nasadením

Čo táto pozícia obnáša konkrétnejšie?

Zástupca, resp. zástupkyňa vedúcej bude mať na starosti okrem iného napríklad agendu súvisiacu s náborom zamestnancov na pracovisku (tzn. komunikácia s uchádzačmi o zamestnanie, administratíva spojená s nástupom nových zamestnancov a pod.), evidenciu a vykazovanie dochádzky zamestnancov na pracovisku, administratívu spojenú s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb v určenom rozsahu, vrátane vedenia pokladne, zabezpečenie dostatočného množstva zásob potravín, posteľnej bielizne a pod., komunikáciu s dodávateľom stravy.

Čo je Nocľaháreň a Útulok sv. Vincenta de Paul?

Ide o zariadenia pre ľudí bez domova v Bratislave, ktoré fungujú nepretržite už od roku 2006, resp. 2010. Obe zariadenia sa nachádzajú v tom istom areáli a pracuje v nich približne 30 zamestnancov. Viac informácií o nocľahárni a útulku nájdete na našej webovej stránke v časti "Naše služby".

Prečo si vybrať nás

Na čo sa môžeš ako sociálny pracovník tešiť? Okrem vykonávania odborných činností a spríjemňovania zdanlivo obyčajných dní našich klientov, Ti v našej organizácii ponúkame:

materiálne výhody/benefity

 • MultiSport karta

 • 20% zľava na vybrané predstavenia SND v Bratislave

 • 5% zľava pri nákupe cez zlavomat

 • zvýhodnená ročná registrácia do Staromestskej knižnice v Bratislave

 • odmena pri uzatvorení (prvého) manželstva či narodení dieťaťa

 • odmena za odpracované roky

 • odmena v prípade životného jubilea

 • možnosť požiadať o zamestnaneckú pôžičku (po uplynutí 1 roku trvania pracovného pomeru)

 • možnosť krátkodobého vypožičania služobného motorového vozidla na súkromné účely v prípade potreby (po uplynutí skúšobnej doby)

 • zaujímavé teambuildingové aktivity

nemateriálne výhody/benefity

 • prácu v príjemnom a mladom kolektíve, ktorá má ZMYSEL

 • možnosť NAHLIADNUŤ HLBŠIE do života ľudí so skúsenosťou so životom na ulici

 • možnosť podieľať sa na ZMENE SYSTÉMU v oblasti bezdomovstva

Znalosť jazyka

 • - Anglický - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

 • - Microsoft Office 365 - mierne pokročilý
 • - POHODA Jazz - začiatočník

Dodatočné informácie

Záujemcov o pracovnú ponuku prosíme o zaslanie životopisu a motivačného listu, v ktorom nám krátko popíšete, prečo sa zaujímate práve o prácu s ľuďmi bez domova a aké manažérske a riadiace schopnosti by ste priniesli do našich zariadení. Uchádzačov vybraných na základe uvedených podkladov radi uvidíme na osobnom stretnutí. Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v ponuke a súčasne zašlú životopis a motivačný list.

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Depaul Slovensko je najväčšia nezisková organizácia v Bratislave, ktorá sa stará o ľudí bez domova od roku 2006. Denne pomáhame viac ako 300 ľuďom v núdzi v teréne, útulkoch, ošetrovni ale i najväčšej..
Viac o organizácii
14. 4. 2023

Podobné ponuky