>

Administrátor grantových schém VEGA/KEGA

Administrácia grantových schém Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV a Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR.
granty
verejná správa
administrácia
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 1200 € / mes
v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Aktualizované: 7. 3. 2022

Náplň práce

Administratívno-technická podpora spočívajúca vo vykonávaní procesných, organizačných a metodických úkonov na účely zabezpečenia činnosti Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV a Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR, fungujúcich prostredníctvom odborných komisií VEGA/KEGA  v procese hodnotenia a výbere projektov VEGA/KEGA.

Koho hľadáme

Požadované vzdelanie

-          min. vysokoškolské II. stupňa

  

Prax

-          vítaná minimálne 1 rok

-          vítané sú skúsenosti v oblasti organizovania, koordinovania a komunikácie

-          prax v oblasti administrácie projektov a práce s ľuďmi vítaná

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

-          flexibilita, adaptabilita a nekonfliktnosť,

-          výborné komunikačné schopnosti,

-          zodpovednosť a cieľavedomosť,

-          systémové, analytické a technické myslenie,

-          organizačné a koordinačné schopnosti,

-          iniciatívna osobnosť s dostatočnou mierou samostatnosti pri práci,

-          schopnosť riešiť problémy a zvládať stresové situácie.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity

práca v dynamickom kolektíve a priateľskom pracovnom prostredí

príležitosti pre odborný rast a vzdelávanie

pružná pracovná doba

5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

možnosť príspevku do III. piliera od zamestnávateľa

firemné akcie (športové, spoločenské)

zvýhodnené vstupy na športoviská v rámci celej SR

Znalosť jazyka

  • Anglický - B2 - stredne pokročilý

Zručnosti

  • Microsoft Office - pokročilý
  • Internet (e-mail, www) - pokročilý

Dodatočné informácie

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: marec-apríl 2022. Vážime si Váš záujem, vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu. V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

  • čerstvého absolventa vysokej školy
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála

O organizácii

Centrum vedecko-technických informácií SR

CVTI SR je národné informačné centrum a špecializovaná vedecká knižnica SR. Zabezpečuje implementáciu národných a medzinárodných projektov v oblasti podpory a popularizácie výskumu, vývoja, inovácií a..
Viac o organizácii

Podobné ponuky