>

Lektor skupinových stretnutí pre Ružomberok

Venujeme sa ranému vzdelávaniu detí od narodenia do 3 rokov. Máme za cieľ, že dieťa využije jeho vlastný životný potenciál na čo najvyššej možnej úrovni. Na oblasť raného vývinu dieťaťa máme holistický a interdisciplinárny pohľad.
flexi
FLEXi faktor oceňujú napríklad pracujúce mamy s malými deťmi, projekťáci či študenti.
vzdelávanie pre deti
deti
pracujucemamy
Miesto:
office (Ružomberok)
Pracovný čas:
flexibilný
Práca je vykonávaná vo vopred dohodnutých časoch, spravidla doobeda. Najmenej tri dni v týždni, najviac štyri dni v týždni. Okrem toho poskytujeme veľké množstvo interného vzdelávania vo forme školení a workshopov, ktoré bývajú často v piatok poobede alebo cez víkendy.
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
na faktúru
Odmena:
15 - 15 € / mes
uvedená suma je pre začínajúceho lektora, ktorý vstupuje na pole úplne novej odbornosti - a to aj v prípade, že má príbuzné vzdelanie. Hodinová sadzba sa následne individuálne zvyšuje. Prípadne vie lektor po nadobudnutí skúseností robiť aj iné aktivity v rámci Baby Balance. Výsledná vyskladaná faktúra skúseného lektora vie byť finančne naozaj zaujímavá. Odbornú prácu našich lektorov si nesmierne vážime.
Aktualizované: 22. 1. 2024

Náplň práce

Ponúkame prácu v projekte Baby Balance. Zaoberáme sa prácou s deťmi od 0-3 rokov, teda v ranom veku. Ponúkame štúdium špeciálnej metodiky Baby Balance. Je to jedinečný program, ktorý prepája odbory pedagogiky, psychológie a fyzioterapie.

Po absolvovaní školení budeš môcť viesť skupiny Baby Balance pre detičky od 3 mesiacov do 3 rokov. Projekt ponúka veľa možností na sebarealizáciu. Nadobudnutím vedomostí môže lektor postupom času robiť individuálne poradenstvo, poradenstvo ohľadom starostlivosti o dieťatko pre tehotné páry. A mnoho iného :)

Potrebujeme ľudí, ktorí majú vzťah k deťom a sú fascinovaní potenciálom raného vývinu. Ide o celoživotné štúdium, keďže uvedená oblasť je stále v procese výskumu a objavovania nových faktov a súvislostí. Hľadáme človeka, ktorý vie ísť do hĺbky vecí, zaujíma sa, kladie otázky.

Je dôležité byť vnímavý a empatický nielen voči detičkám, ale zároveň aj voči ich rodičom, a teda vedieť komunikovať aj s dospelými.

Či už si pokojná a introvertná osôbka alebo neprehliadnuteľný extrovert - na tom až tak nezáleží. Hlavné je, že keď prehovoríš, celé okolie ťa vníma.

Zodpovednosť:

 • vedenie skupinových stretnutí detí s rodičmi podľa dohodnutého rozvrhu

 • absolvovanie úvodného zaškolenia

 • absolvovanie workshopov Baby Balance raz za mesiac - mimo rozvrhu skupinových stretnutí - v piatky poobede, prípadne soboty (od rána do večera :) )

 • vlastná príprava na lekcie

 • dohliadanie na dostatok pomôcok pre svoje lekcie

 • komunikácia s rodičmi (na ľubovolnej báze, avšak vieme, že cez osobnosť lektora sa buduje dôverný vzťah s klientom). Praktickú komunikáciu zabezpečuje administratíva, tu máme na mysli skôr budovanie vzťahu, rady rodičom a iné

 • komunikácia s administratívnym zázemím projektu a menšie administratívne úkony v dochádzkovom systéme (napr. vypĺňanie dochádzky klientov na každej lekcii)

Čo ponúkame:

 • zmysluplnú prácu - práca lektora skupinových stretnutí má priamy dopad na súčasnú generáciu detí, ich správny vývin, prevenciu napr. pred vznikom porúch učenia, na spokojných rodičov, ktorí sú vďační za informácie, ktoré od nás dostávajú

 • pracovný kolektív, kde ľudí práca a život baví, zameriavame sa na dobré vzťahy a problémy riešíme otvorene a s prehľadom

 • motivačné ohodnotenie

Koho hľadáme

 • úroveň vzdelania nie je podmienkou, avšak je dôležité mať záľubu v štúdiu, v čítaní kníh a najmä v oblasti raného vývinu detí

 • podmienkou nie je ani predchádzajúca skúsenosť s takouto prácou

 • chceme človeka, ktorý má sám potrebu osobnostne rásť

 • má chuť venovať sa tejto problematike aj mimo pracovného času vo forme samoštúdia, prednášok, ďalšieho vzdelávania

Prečo si vybrať nás

Kľúčovými vlastnosťami ľudí v našom tíme sú pokora, loajalita a flexibilita. Baby Balance je nesmierne dynamický projekt a rastie tak rýchlo ako rastú ľudia v ňom. Sme príjimajúcim prostredím pre seba navzájom, problémy riešime otvorene a s ohľadom na každého individualitu ako aj projekt ako taký. Baví nás spolu hľadať vzájomné kompromisy. Zároveň nás poháňa vpred ten pekný cieľ, ktorý máme - zdravo sa vyvíjajúce šťastné dieťa v spokojnej rodine. K ranému vývinu detí máme jedinečné poznatky a naša metodika je jedinečným prístupom k dieťaťu s cieľom využitia jeho životného potenciálu na maximálnej možnej úrovni.

Detaily

Nástup

9. apríl 2024

Dátum ukončenia výberového procesu

15. apríl 2024

Pre koho

 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála

Manažér

Andrea Cesneková

O organizácii

Baby Balance

Našim zámerom je vzdelávať rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa od 0 do 3 rokov. Skúmame rané vývinové obdobie pri práci s rodičmi a deťmi. Súčasťou nášho tímu sú odborníci z&n..
Viac o organizácii

Podobné ponuky