>

Asistent ekonomického výskumu

štatistika
dátová podpora
analytické komentáre
text mining
ekonometria
data science
Miesto
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Stáž pre študenta
Neplatená stáž

Náplň práce

Dátová, technická a analytická podpora výskumných projektov, napr. programovanie v štatistických a ekonometrických softvéroch, príprava databáz a písanie krátkych textov. Konkrétne témy budeme špecifikovať po spracovaní prihlášok. Príklady tém, na ktorých v minulosti spolupracovali stážisti:

  • Analysis of store-level price data (using Python and Stata)

  • Analysis of microdata on household finance (in Stata)

  • Text mining of central bank communication (in Python)

  • Firm performance and competitiveness (using Stata)

Koho hľadáme

Hľadáme stážistov a dobrovoľníkov na spoluprácu pri tvorbe ekonomických analýz. Stáže sú určené najmä pre študentov doktorandského štúdia ekonómie, prípadne pre študentov v poslednom ročníku magisterského (inžinierskeho) štúdia.

Výhodou sú prehľad v odbornej literatúre na určitú tému a skúsenosti v oblastiach ako programovanie v štatistických a ekonometrických softvéroch, príprava databáz, prezentovanie a publikovanie odborných prác v angličtine.

Prečo si vybrať nás

Ponúkame spoluprácu v riešení aktuálnych ekonomických otázok pod vedením skúsených analytikov a výskumných pracovníkov.

Znalosť jazyka

  • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Zručnosti

  • - Stata, Eviews, Matlab, R, alebo Python - stredne pokročilý
  • - Písanie analytických textov - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Prihláška v anglickom jazyku by mala obsahovať: motivačný list, životopis, názov školy, študijný odbor, abstrakt (tému) dizertačnej, prípadne diplomovej práce a podľa možnosti aj oblasť výskumu, ktorú študent preferuje.

Detaily

  • Študent vysokej školy
Ekonomické a právne vedy
Ekonómia
jobView.jobDetails.degree.type.Magisterské/inžinierske štúdium

Manažér

O organizácii

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 je NBS súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eur..
Viac o organizácii
1. 12. 2020
7. 2. 2022

Podobné ponuky