>
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11

Budimír 11, 04443, Budimír
Škola
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme veľkou spádovou školou v miestnom regióne s 520 žiakmi v ZŠ a 40 v MŠ. Našim prvoradým cieľom je reagovať na potreby dieťaťa a rozvíjať jeho potenciál, popri tom budovať školskú komunitu, spolupracovať s rodičmi, a to všetko v prospech dieťaťa.


Podobné ponuky