>
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa

Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa

Jarmočná 96, 4411, Ždaňa
Škola
IČO: 35544279
vzdelávanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Škola otvorená všetkým, snaha o rozvoj potenciálu každého žiaka, téma roka: dobrovoľníctvo


Podobné ponuky