zVedaVie

zVedaVie

Divinka 151, 01331, Divinka
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
veda
zvedavosť
science
biológia
chémia
popularizácia vedy
videá
youtube
social media
vzdeávanie
vzdelávacie videá
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

zVedaVie je študentský projekt, kde sa snažíme o popularizáciu prírodných vied prostredníctvom krátkych videí. Videá vysvetľujú témy z bežného života, nad ktorými sa vôbec nezamýšľame, pretože ich berieme ako samozrejmosť - PREČO šedivieme?, PREČO je mlieko biele? ...