>
Youthfully Yours SK

Youthfully Yours SK

Mlynky 108/17, 4412, Nižný Klátov
Nezisková organizácia
IČO: 42419255
neformálne vzdelávanie
aktívne občianstvo
rozvoj komunít
rozvoj ľudí
erasmus
európsky zbor solidarity
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Youthfully Yours SK je mimovládna organizácia pôsobiaca na východnom Slovensku. Našu predstavu o svojom regióne tvoria Ambiciózni & Kompetentní mladí ľudia, ochotní rozvíjať svoju komunitu. Na jej dosiahnutie sme stanovili svoju misiu; rozvíjať kompetencie mladých ľudí, posilňovať ich iniciatívnosť & spoločenskú zodpovednosť, a podporovať aktívne občianstvo, sociálnu inklúziu & interkultúrny dialóg medzi mladými ľuďmi z východného Slovenska.

Na lokálnej úrovni sa sústredíme na posilňovanie mládeže a jej schopnosti aktívne participovať na živote spoločnosti. Sme presvedčení o benefitoch neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia sa. Pre ich šírenie organizujeme semináre, školenia a iné vzdelávacie aktivity, spolupracujeme s miestnymi strednými školami, vzdelávacími centrami, univerzitami a predstavujeme inovácie vo vzdelávaní mladým ľuďom, mládežníckym lídrom, či pracovníkom s mládežou.

Na pravidelnej báze zvyšujeme povedomie mladých ľudí o dostupných možnostiach pre vzdelávanie, dobrovoľníctvo odbornú prax doma aj v zahraničí, posilňujeme ich k účasti na rôznych študijných programoch, školeniach, konferenciách, dobrovoľníckych aktivitách a stážach. Ako vysielajúca a sprostredkujúca organizácia, im umožňujeme využívať tieto príležitosti, poskytujeme im vhodný mentoring a potrebnú pomoc.


Podobné ponuky