YOURLOX, s. r. o.

YOURLOX, s. r. o.

Pekárska 14/160, 917 01, Trnava
Start-up
IČO: 53982371
smart city
šport
startup
technology
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Vytvárame sieť smart-skriniek, nazývaných LOXy, ktoré umožnia pomocou aplikácie občanom či turistom krátkodobý prenájom pomôcok na šport, hry alebo aktívny oddych priamo na verejných ihriskách