>
WWF Slovensko

WWF Slovensko

Medená 101/5, 81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 52204430
ochrana prírody
zodpovednosť
self-development
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

WWF (Svetový fond na ochranu prírody, angl. World Wide Fund for Nature) je najväčšia nezávislá organizácia na ochranu prírody na svete. Na Slovensku WWF pôsobí od roku 2014, no ako samostatná pobočka od roku 2019. Tím sa sústreďuje na ochranu lesov, vôd a šeliem. V oblasti lesov presadzuje najmä ochranu vzácnych lesov a prírode blízkeho a klimaticky udržateľné hospodárenie v hospodárskych lesoch. V ochrane vôd sa venuje revitalizáciám riek a mokradí a spriechodňovaniu riek prostredníctvom odstraňovania bariér. Pri ochrane šeliem sa WWF Slovensko sústredí na ochranu ohrozených druhov, mapovanie a ochranu migračných trás šeliem a podporu riešení pre spolužitie medzi človekom a šelmami.


Podobné ponuky