VIA IURIS

VIA IURIS

Komenského 482/21, 97401, Banská Bystrica
Nezisková organizácia
IČO: 00631213
spravodlivosť
participácia
verejný záujem
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

VIA IURIS robí zo Slovenska krajinu, kde ľudia nie sú voči moci bezmocní. Právo používame ako nástroj spravodlivosti. Prinášame systémové riešenia a presadzujeme, aby zákony platili pre všetkých rovnako.

VIA IURIS sa venuje trom programovým pilierom:

1. PRÁVNY ŠTÁT - Navrhujeme a presadzujeme systémové zmeny vo fungovaní súdnictva, prokuratúry a polície s cieľom obmedziť priestor pre systémovú korupciu, únos štátu a s ním spojenú beztrestnosť mocných.

2. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZAPÁJANIE OBČANOV - Podporujeme aktívnu občiansku participáciu: jednotlivcom a občianskym iniciatívam zabezpečujeme právnu pomoc a presadzujeme legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia prístup k informáciám, účasť verejnosti na ochrane životného prostredia a fungovania samospráv.

3. OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ: Strážime zákony, aby sa aj do budúcnosti mohli občania Slovenska slobodne vyjadrovať, združovať a aktívne sa zapájať do správy a kontroly vecí verejných