>

Vedecké okienko - chemické krabičky plné experimentov

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
zakladanie startupu
vzdelávanie
chémia
experimenty
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Krabičky budú obsahovať rôzne chemické experimenty, ktoré si môže každý vyskúšať. V jednej krabičke sa budú nachádzať tri experimenty spolu s potrebným vybavením, vysvetlením, návodom a inštruktážnym videom.

Podobné ponuky