>
Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Jókaiho ul. 15/34, 94501, Komárno
Nezisková organizácia
IČO: 42045606
sociálne služby a poradenstvo
chránená dielňa
sociálny šatník
práčovňa
dobrovoľníctvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme organizácia pôsobiaca v oblasti spoločensko prospešných služieb. Poskytujeme sociálne služby najmä pre ľudí v núdzi, ľudí so zdravotným znevýhodnením, ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Poskytujeme terénnu opatrovateľskú službu. Prevádzkujeme tri chránené dielne, kde našli uplatnenie ľudia so zdravotným znevýhodnením. Prevádzkujeme práčovňu, sociálny šatník.


Podobné ponuky