>
Úrad na ochranu oznamovateľov

Úrad na ochranu oznamovateľov

Námestie slobody 2919/29, 812 94, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Verejný sektor
whistleblowing
eliminácia korupcie
štátna správa
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Úrad na ochranu oznamovateľov je samostatný a nezávislý orgán štátnej správy, ktorý poskytuje ochranu oznamovateľom podľa zákona 54/2019 Z.z. Úrad úzko spolupracuje s orgánmi verejnej správy, zamestnávateľmi a mimovládnymi organizáciami s cieľom zlepšiť prostredie pre oznamovanie nekalej činnosti a

Podobné ponuky