Univerzitná knižnica v Bratislave

Univerzitná knižnica v Bratislave

Michalská 263/1, 81417, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Verejný sektor
IČO: 00164631
vedecká knižnica
kultúra
odbornosť
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je vrcholná kultúrna inštitúcia, najstaršia a najväčšia vedecká knižnica v Slovenskej republike v gescii Ministerstva kultúry, zamestnávateľ podľa Zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme. Sídli v historických objektoch v centre Starého Mesta v Bratislave. Poskytuje knižnično – informačné služby a organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia pre používateľskú aj širokú verejnosť (konferencie, semináre, prednášky, koncerty, výstavy). Počas viac ako 100-ročnej histórie ovplyvnila niekoľko generácií slovenskej inteligencie. Partnerskými inštitúciami UKB sú významné slovenské a zahraničné knižnice, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ministerstvá a veľvyslanectvá. V rámci kultúrnych podujatí UKB spája profesionálnu a nezávislú kultúru, štátny a neziskový sektor.