>

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Sekulská 1, 842 50, Bratislava
Nezisková organizácia
zrakové postihnutie
sociálne služby
obhajoba
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je organizáciou, ktorú v roku 1990 založili nevidiaci a slabozrakí ľudia. Dôvodom bolo, že cítili potrebu venovať sa problematike zrakového postihnutia konkrétnejšie a viac do hĺbky. V tom čase bola činnosť založená najmä na dobrovoľníctve v oblasti sociálneho poradenstva a rehabilitácie a voľnočasových činnostiach. Postupne sme rástli a vyprofilovali na uznávanú neziskovú organizáciu, ktorá svoju činnosť vykonáva na profesionálnej úrovni.

Medzi naše dlhodobé ciele patrí:

·         obhajoba a podpora práv nevidiacich a slabozrakých ľudí, presadzovanie toho, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnocenne;

·         aktivizácia nevidiacich a slabozrakých ľudí a motivácia k ich ďalšiemu osobnostnému i profesionálnemu rozvoju;

·         scitlivovanie verejnosti voči nevidiacim a slabozrakým ľuďom, prekážkam, ktorým čelia.

·         Poskytovanie služieb rozličného druhu – špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia

·         Ovplyvňovanie verejnej mienky v oblasti prístupnosti prostredia a informácií pre nevidiacich a slabozrakých.


Podobné ponuky