>
Dexfinity

Dexfinity

Gagarinova 7/A, 821 03 Bratislava, 811 04, Bratislava
Súkromný sektor
IČO: 47801379
performance marketing
e-commerce
google ads
marketing automation
facebook ads
seo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Dexfinity je e-commerce akcelerátor. 

Dexfinity, (nové ui42 Digital) je team marketérov, špecialistov a konzultantov zameraných na dosiahnutie maximálneho potenciálu ambicióznych e-commerce projektov na domácom trhu a na ich medzinárodný rast.

Firma  Dexfinity, predtým známa ako ui42 digital, vznikla v roku 2014 ako prirodzené pokračovanie rastúceho oddelenia PPC reklamy, ktoré začal v roku 2009 po svojom príchode do ui42 budovať Pavol Adamčák. Pavol zvykol prezentovať na veľkých pódiách Marketing Festivalu v Brne a Ostrave a reprezentuje firmu ako kľúčový Google partner pre segment e-commerce a export. Postupne sa pod jeho vedením firma vyprofilovala na špičku vo výkonnostnom online marketingu na Slovensku a v Čechách.

Aktuálne má Dexfinity medzinárodný 63-členný marketingový tím a pomáha e-shopom s akceleráciou rastu cez export, provízny online marketing a automatizáciu do 34 krajín sveta

Hlavným poslaním novej značky, zhmotnenej na stránke Dexfinity.com, je spájať výnimočných ľudí, vedomosti a nové technológie s cieľom akcelerovať e-shopy za hranice domovskej krajiny a škálovať a optimalizovať online marketing. Názov značky zrkadlí túžbu po raste a neustálom zlepšovaní sa. Vznikol spojením anglických slov dexterity (šikovnosť, obratnosť) a infinity (nekonečno). Logo - nedokonalý kruh - symbolizuje komplexnosť života, túžbu po dokonalosti a potrebu zlepšovania sa smerom k ideálu. 

Dexfinity.com je miestom, kde e-shopy môžu nájsť:

  • partnera, ktorý ich e-shop rovnako, ako doteraz už 120+ iných, naštartuje na expanziu do zahraničia,

  • partnera, ktorý vie niesť spoluzodpovednosť za výsledky marketingu cez variabilný spôsob odmeňovania (success fee), 

  • partnera, ktorý vnesie kompetentné vhľady nielen do marketingovej, ale aj do finančnej stránky fungovania e-shopu,

  • partnera, ktorý vám pomôže vybudovať medzinárodný marketingový tím. 

Spomedzi služieb má Dexfinity silný fokus na:

  • zvyšovanie predaja (výkonnostné kampane),

  • rozvoj tímov a podnikania (consulting a hiring),

  • export e-commerce biznisov za hranice domáceho trhu (online export),

  • rozvíjanie silných a autentických webov (SEO a UX), 

  • budovanie značiek a kvalitného obsahu (brandové kampane).


Podobné ponuky