>
Twenty One Club

Twenty One Club

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
ľudské vzťahy
široké spektrum záujmu
tvorenie komunit
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Twenty One Club je súkromný spolok vystupujúci na Česku, vytvárajúci komunitu elegantných mladých dospelých, ktorí nechcú ostať na vrchole Gaussovej krivky. Členstvom sa mladí dospelí dostávajú do komunity proaktívnych rovesníkov s inšpiratívnymi postojmi a cieľmi. Jedným z cieľov je učiť etiketu, pozitívny postoj k životu - životnú filozofiu a sofistikovanému životnému štýlu.


Podobné ponuky