Touch4IT s.r.o.

Touch4IT s.r.o.

Holubyho 4, 81102, Bratislava
Start-up
IČO: 48024066
career and happiness
vývoj digitálnych produktov
software development
dizajn
ux/ui
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete