>
Tenenet o.z.

Tenenet o.z.

Oravská 3083/4, 90301, Senec
Nezisková organizácia
IČO: 42255015
tenenet
sociálna práca
terapia
duševné zdravie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

TENENET je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Už 13 rokov poskytuje pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v zložitých situáciách zapríčinených finančnými problémami, stratou zamestnania, sociálnou izoláciou, poruchami učenia, zneužívaním, užívaním návykových látok alebo poruchami duševného zdravia. TENENET o.z. ponúka komplexné služby a podporu, ktorú rodiny potrebujú na to, aby tieto situácie dokázali prekonať.  Služby organizácie TENENET o.z. boli ocenené viacerými prestížnymi cenami doma aj v zahraničí.


Podobné ponuky