>
Ťahanovská záhrada

Ťahanovská záhrada

Ťahanovská 2038/74, 4013, Košice - mestská časť Ťahanovce
Nezisková organizácia
IČO: 52101606
komunita
vzdelávanie
rešpektovať a byť rešpektovaný
voľná hra
slobodné vzdelávanie
sebariadenie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Vytvárame zázemie a podmienky pre bezplatne organizované voľnočasové aktivity ľudí z okolia, priestor pre neformálne vzdelávanie a spoločné trávenie času vo vekovo i inak zmiešanej inkluzívnej komunite. Pomáhame propagovať myšlienky komunitných záhrad, zdieľanej ekonomiky, ekologickej udržateľnosti a neformálneho vzdelávania formou rôznych podujatí, prednášok, skupinových diskusií či praktických seminárov.

V prostredí Ťahanovskej komunitnej záhrady celoročne organizujeme stretnutia rodičov s deťmi. Pobyt v záhrade je pre všetkých bezplatný, deťom ponúkame priestor na vlastnú realizáciu v záhrade a značnú časť času, ktorý u nás strávia, venujú najmä voľnej hre, ktorú pokladáme v živote a vývoji dieťaťa za kľúčovú. Deti si u nás rady spolu čítajú, veľa tvoria, starajú a zaujímajú sa o rozličné zvieratká a hmyz, realizujú sa v záhrade pri polievaní zeleniny alebo sa hrajú na kope hliny s dažďovou vodou.


Podobné ponuky