>
Súkromná základná škola FELIX  Liptovský Mikuláš

Súkromná základná škola FELIX Liptovský Mikuláš

Hurbanova 1218/6, 03101, Liptovský Mikuláš
Škola
IČO: 52457141
inovatívne vzdelávanie
škola
vzdelávanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Poslanie školy FELIX: Pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých, a preto šťastných ľudí. 

Absolvent školy FELIX: má rozvinuté svoje intelektové schopnosti,  zručnosti a vie porozumieť a tvorivo pristupovať k novým situáciám,  analyzovať informácie, hodnotiť možnosti, aplikovať poznatky a zapamätať si nové skúsenosti, ktoré zovšeobecňuje na vlastné poznatky.

Učíme pre život. Dieťa je centrom vzdelávania. Deti majú prirodzenú túžbu po poznatkoch. Hľadáme v deťoch to pozitívne, dieťa je naším partnerom. Učíme princípom sociálneho konštruktivizmu čo dokáže urobiť dieťa nesmie urobiť učiteľ.


Podobné ponuky