>

Súkromná základná škola FELIX Liptovský Mikuláš

Hurbanova 1218/6, 03101, Liptovský Mikuláš
Škola
IČO: 52457141
inovatívny prístup
priestor na rast
vzájomná podpora
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme inovatívna škola s kolektívom mladých nadšených učiteľov, pre ktorých sú deti partnermi a učitelia sú sprievodcami ich vzdelávania.