>
Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava

Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská, M. C. Sklodowskej 1, Bratislava

M. C. Sklodowskej 1, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
Škola
IČO: 53200268
škola
francúzska škola
EFIB
medzinárodná škola
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

EFIB (École Française Internationale de Bratislava), škola siete AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger), je medzinárodnou školou v Bratislave, ktorá vznikla pred takmer 20 rokmi, ponúka všetkým študentom bez ohľadu na ich národnosť možnosť kvalitného vzdelávania schváleného francúzskym ministerstvom školstva, mládeže a športu. Toto vzdelávanie zohľadňuje aj slovenský kontext, v ktorom sa nachádza, v rámci akreditácie Ministerstva školstva SR, ktorá podporuje aj štúdium jazyka a histórie hostiteľskej krajiny.

Ovládanie jazykov je základným prínosom školy, pričom výučba angličtiny pokračuje aj na strednej škole a je možné učiť sa aj španielčinu a nemčinu. Táto viacjazyčnosť v rámci individuálnej jazykovej prípravy pripravuje našich študentov na vysokoškolské štúdium na medzinárodnej úrovni a na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov.

Cieľom našej školy je vytvoriť prostredie, ktoré umožní každému dieťaťu naplno rozvinúť svoj potenciál a vydať zo seba to najlepšie. To znamená rozvíjať alebo získavať vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré prispievajú k osobnému rozvoju a akademickému úspechu našich študentov.


Podobné ponuky