>
stylers.cloud s.r.o.

stylers.cloud s.r.o.

Dunajská 8, 811 08, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Start-up
IČO: 53734840
vytvárame príležitosti
zabudni na css
zrýchlovanie vývoja
uľahčenie života programátorom
freelancing
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Naša vízia v StylersCloud je demokratizovať web development prostredníctvom inovatívnej platformy, ktorá umožňuje každému, bez ohľadu na jeho vzdelanie alebo skúsenosti, pracovať na reálnych projektoch a spravodlivo si tým zarábať.

Začiatočnícke pozície by nemali vyžadovať roky vzdelania a skúseností, čo je pre mnohých ľudí na celom svete neprekonateľnou prekážkou. Preto sme vyvinuli technológiu, ktorá tieto požiadavky transformuje na otázku týždňov, čím robíme web development prístupný, inkluzívny a efektívny.

Ako naďalej inovujeme a vyvíjame sa, presúvame tie najmenej oblúbené úlohy skúsených programátorov na ne-programátorov a automatizáciu. Týmto spôsobom uvoľňujeme skúseným programátorom čas na zložitejšie úlohy a vytvárame nové príležitosti pre budúcich vývojárov získať skúsenosti z reálneho sveta, čím pomáhame riešiť celosvetový nedostatok IT špecialistov.

Ak uspejeme, StylersCloud bude viac než len platformou. Bude to hnutie, ktoré zbúra bariéry a spojí nevyužitý talent s obrovskými príležitosťami v neustále zrýchlujúcej sa digitálnej revolúcii, ktorá sa deje všade okolo nás.