>
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

Školská 230, 1701, Považská Bystrica
Škola
IČO: 00607002
vzdelávanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Stredná zdravotnícka škola svojim žiakom už od roku 1990 odovzdáva potrebné vedomosti, ale aj rovnako potrebné ľudské hodnoty. Pedagógovia vychovávajú nových pracovníkov (praktické sestry a masérov) pre oblasť zdravotnej starostlivosti a zároveň je pre nich dôležité, aby študenti svoju budúcu prácu nebrali len ako povolanie, ale ako poslanie.