>
Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava

Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava

Haanova 28, 85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
Škola
IČO: 54622093
podnikavosť
digital
charakter
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme pre tých, ktorí čakajú od školy viac, než len teoretické vedomosti. Chcú podnikať a skúšať nové veci, zaujímajú sa o digitálne technológie, majú záujem experimentovať a tým sa učiť, želajú si naučiť sa komunikovať v medzinárodnom prostredí, veria, že vzťahy a hodnoty sú dôležité aj v škole, majú odvahu prijímať nové výzvy a túžia osobnostne aj odborne rásť.


Podobné ponuky