Stála delegácia SR pri NATO / Permanent Delegation of Slovakia to the NATO

Stála delegácia SR pri NATO / Permanent Delegation of Slovakia to the NATO

verejná politika
verejná bezpečnosť
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Slovenskú republiku reprezentuje v NATO Stála delegácia SR pri NATO, ktorej úlohou je zastávať záujmy SR, a to hlavne v Severoatlantickej rade, Vojenskom výbore ale aj cez celé spektrum ďalších činností NATO. Keďže NATO je vo svojej podstate politicko- vojenská organizácia, Slovensko v nej reprezentujú zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva obrany SR.