>
Spolu pomáhať - United for Help

Spolu pomáhať - United for Help

null 182, 2754, Veličná
Nezisková organizácia
IČO: 55480110
vzájomná pomoc
ľudia v núdzi
support
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Hlavnou víziou občianskeho združenia, je prepájať dobrovoľníkov, zbierať finančné prostriedky a poskytovať praktickú pomoc na podporu humanitárnych projektov, ktoré môžu zlepšovať životy ľudí všade vo svete.

Momentálne nám prebiehajú dva projekty. Jeden projekt na Ukrajine, ktorému sa darí sa spájať 10 inciatív a tým zefektívňovať pomoc a druhý v Iraku, v rámci, ktorého pomáhame náboženskej menšine Jezídov, ktorí trpia v dôsledku genocídy spáchanej ISIS.


Podobné ponuky