Spoločnosť Franza Schuberta

Spoločnosť Franza Schuberta

Balkánska 300/11, 85110, Bratislava - mestská časť Rusovce
Nezisková organizácia
IČO: 50075926
klasická hudba
medzinárodné projekty
klasická hudba
robiť svet krajším
propagovanie umenia
kultúrny most medzi národmi EÚ
výchova a kultivácia širokej verejnosti umením
zachovávanie kultúrnych tradícií
Bratislava-domov najlepších hudobníkov
Bratislava-mesto kultúry a histórie
Slovensko-moderná a zodpovedná krajina
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Spoločnosť Franza Schuberta je občianskym združením. Organizuje  stretnutia, koncerty, semináre, festivaly, workshopy a iné aktivity venované vážnej (klasickej) hudbe. Členovia spoločnosti už od roku 2012 zorganizovali niekoľko úspešných podujatí:

2012- Stretnutie pedagógov hry na husliach, husľový seminár a koncert

pre učiteľov celého Slovenska.

2013- Koncert k výročiu Z. Kodálya v Bratislave.

2013- „Schubert Fest“, 1.ročník (spolu 10 koncertov na Slovensku a v Rakúsku).

2014- Metodický deň pre pedagógov huslí celého Slovenska (asi 50 účastníkov).

2014- Koncert a majstrovský kurz "Českého tria" z Prahy ( Mirbachov palác)  pre nadaných slovenských študentov k " Roku českej hudby" v spolupráci Českého centra a Hudobného centra v Bratislave.

2014- Husľový seminár & Stretnutie učiteľov hry na husliach, študentov VŠ a konzervatórií. Seminár bol zameraný na prezentovanie mimoriadne úspešnej metódy hry na husliach, ktorá je v zahraničí známa pod názvom- Colourstrings. Pozvaní  odborníci zo zahraničia predstavili  slovenským pedagógom  metódu výuky hry na husliach pre malé deti.

2015- „Schubert Fest“, 2.ročník (spolu 6 koncertov na Slovensku a v Rakúsku). Súčasťou bol i seminár pre širokú verejnosť o pôsobení F. Schuberta na Slovensku v podaní historika a riaditeľa múzea F. Schuberta v Želiezovciach a bývalej prezidentky SFSCH na Slovensku, Phdr. Zuzany Vitálovej Csc.

2016- „Allegro Barbaro“, veľkolepý projekt k výročiu skladateľa B. Bartóka-

3 koncerty v Bratislave a Dunajskej Strede a workshop pre žiakov a pedagógov ZUŠ vedený huslistom P. Michalicom.

2016-  Koncert v Mirbachu. V  spolupráci Hudobného centra a Veľvyslanectva Švajčiarska  spoločnosť F. Schuberta predstavia na pódiu Mirbachovho paláca dvoch mladých klaviristov švajčiarskeho a slovenského pôvodu. Záujem o koncert bol tak veľký, že sa žiaľ mnohým  nepodarilo dostať do koncertnej sály. Účasť prijal aj pán veľvyslanec Švajčiarska s manželkou a členovia veľvyslanectva Francúzska.

2016 - "Schubert Fest 2016", 3. ročník festivalu organizovaný pod záštitou nadácie Emílie a Michala Kováčovcov. Partnermi festivalu boli Tatra banka a Ars Bratislavensis. (Spolu 8 koncertov- Bratislava, Viedeň, Želiezovce, Levice, Štúrovo)

2017-„Kodály Fest 2017“, koncerty k výročiu Z. Kodálya. 4 koncerty- v Bratislave, 2x v Galante a v Dunajskej Strede a ďalšie iné  koncerty...

2017- „Interkulturálna spolupráca v srdci Európy v Bratislave“. Koncert usporiadaný v spolupráci RTVS a Bulharského veľvyslanectva vo Veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu.

2018- „Debussy 100“. Koncert usporiadaný v spolupráci Francúzskeho a Maďarského veľvyslanectva.

2018- „Francúzsky šarm nielen pre mladých“, koncert francúzskej hudby v koncertnej sále konzervatória v Bratislave- spolupráca s medzinárodným komorným orchestrom “Sinfonietta dell´Arte“, dirigoval maestro Konstantin Ilievsky.

2018- „Hummel Fest 2018“- festival usporiadaný pri príležitosti 240. výročia narodenia bratislavského rodáka a hudobného skladateľa J. N. Hummela, pod záštitou primátora BA, v spolupráci rozličných inštitúcií (spolu 13 koncertov v Bratislave, Viedni a vo Weimare)- ako spoluorganizátor a hl. partner projektu.

2018- "Schubert Fest 2018", 4. ročník festivalu. Partnerom festivalu bola Tatra banka. (Želiezovce, Levice, Keszthely- HU).

2019- „Jarná Schubertiáda mladých“, 1. ročník medzinárodnej prehliadky mladých interpretov v Želiezovciach.

2019- "Schubert Fest 2019", 5. ročník festivalu. (Mestské múzeum Želiezovce, MKS Levice.)        

2020- „Hummel Fest 2020“,  2. ročník festivalu, usporiadaný pri príležitosti spomienky na bratislavského rodáka a hudobného skladateľa J. N. Hummela, pod záštitou primátora BA, v spolupráci rozličných inštitúcií (spolu 4 koncerty v Bratislave a vo Viedni a výstava obrazov).

2020- "Schubert Fest 2020", 6. ročník festivalu.

2020- „Beethoven Fest-250“, festival usporiadaný pri príležitosti 250. výročia narodenia velikána, hudobného skladateľa L. van Beethovena (spolu 3 koncerty).

2021- "Schubert Fest 2021" 7. ročník festivalu a majstrovský kurz „Schubertova akadémia“.