Sokratov inštitút

Búdková 22, 81104, Bratislava
Nezisková organizácia
vzdelávanie
rozvoj
inovatívne vzdelávanie
kritické myslenie
projektový manažment
komunitný rozvoj
sociálne líderstvo
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

V Sokratovom inštitúte vzdelávame, prepájame a inšpirujeme aktívnych ľudí. Organizujeme ročný praktický vzdelávací program pre študentov a absolventov vysokých škôl rôznych odborov. Našich študentov a absolventov sieťujeme a vedieme k sociálnemu líderstvu, aby sa stali vzorom a hybnou silou pre zmeny na Slovensku. Pre širokú verejnosť vydávame vzdelávacie publikácie, videá a organizujeme verejné prednášky, diskusie a festival Showcrates.

Sociálne siete