>
SmartHead Co. s.r.o.

SmartHead Co. s.r.o.

Bajkalská 9/a, 831 04, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Start-up
IČO: 50 412 345
udržateľnosť
business
udržateľný rozvoj
hospodárstvo
cirkulárna ekonomika
dobrovoľníctvo
slovenský skauting
online podnikanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

SmartHead je spoločnosť plne odhodlaná presadzovať udržateľnosť v obchodnom svete. Naše hodnoty sú udržateľnosť, transparentnosť, zodpovenosť a atraktívnosť.

Pracujeme na tom, aby sme denne prispievali k tomu, že udržateľnosť v podnikaní sa stane novou normou. SmartHead poskytuje firmám nástroje, ktoré im umožnia prechod k udržateľnosti.

Chceli by sme sa dopracovať k tomu, aby bol svet taký, že 100% firiem bude podnikať udržateľným spôsobom.