Slovenský skauting

Slovenský skauting

Mokrohájska cesta 1790/6, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Nezisková organizácia
IČO: 00598721
rozvoj
neformálne vzdelávanie
administrácia
dobrovoľník
dobrodružstvo
starostlivosť
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Chceme, aby každý mohol tráviť čas zmysluplne, hodnotne a naplno. Veríme, že hry, dobrodružstvá, priateľstvá a zážitky, sú cestou k budovaniu užitočných návykov, zručností a morálnych vlastností, ktoré deti a mladých pripravia na život - nie na ideálny život, ale skutočný, v ktorom sa veci nedejú podľa našich predstáv, ktorého súčasťou je často sklamanie či frustrácia, a v ktorom sa nedeje všetko hneď, ale je potrebné niečo preto urobiť. Sme presvedčení, že v kruhu priateľov, ktorých spája myšlienka skautingu sa v deťoch a mladých buduje dôležité vedomie slobody a vlastnej identity.