Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope

Slovenský dom Centrope, Slovak House of Centrope

Sabinovská 16254/16, 82103, Bratislava - mestská časť Ružinov
Verejný sektor
IČO: 42168937
projektový manažment
spolupráca
koordinátor
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Slovenský dom Centrope bolo založené v roku 2008. Je to združenie právnických osôb, ktorého členmi sú - Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Svätý Júr a mestská časť Čunovo.
Vytvárame spoločné projekty na rozvoj daného územia. Združenie pôsobí ako nadregionálna rozvojová agentúra a spolupracuje so subjektami z cezhraničného územia medzi Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou a Slovenskom.
Agenda sa sústreďuje na tvorbu cezhraničných projektov, správu regionálnych projektov, aktivít a podujatí. Našou oblasťou pôsobenia je najmä cestovný ruch, regionálny rozvoj, infraštruktúra a životné prostredie.