>
Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát

Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát

Grösslingová 2485/24, 81446, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 00177466
humanitárna pomoc
darcovstvo krvi
prvá pomoc
psychosociálna podpora
spájanie rodín
humanitárne právo
dobrovoľníctvo
sociálna pomoc
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Slovenský Červený kríž (SČK) je jediná, vládou SR uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy, sa riadi podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákonom o SČK č. 460/2007 Z. z. 

Hlavné oblasti pôsobnosti sú bezpríspevkové darcovstvo krvi, prvá pomoc, aktivity sociálnej pomoci, krízový manažment, dobrovoľníctvo, pátracia služba a spájanie rodín, medzinárodné humanitárne právo. Osobitnou zložkou je vodná záchranná služba a mládež Slovenského Červeného kríža. 

Hodnoty Slovenského Červeného kríža vychádzajú zo 7 PRINCÍPOV. Základným princípom je ĽUDSKOSŤ. Zachováva si úplnú NEUTRALITU, NESTRANNOSŤ a NEZÁVISLOSŤ.  Udržiava ducha DOBROVOĽNOSTI. V princípe JEDNOTY je zorganizovaná do národných spoločností, územných a miestnych spolkov a je súčasťou UNIVERZÁLNEHO celosvetového hnutia, kde majú všetci rovnaké práva, zodpovednosti a povinnosti.  

Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca, so svojimi 192 národnými spoločnosťami,  združuje viac ako 100 miliónov členov, dobrovoľníkov a podporovateľov. Toto hnutie je najväčšou svetovou humanitárnou organizáciou, ktorá poskytuje pomoc bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory.  

Symbol ČERVENÉHO KRÍŽA je znakom ochrany a neutrality. Použitie znaku je prísne určené a chránené medzinárodným právom a právnym poriadkom SR. Jeho zneužitie je sankcionované.  


Podobné ponuky