>
Slovenská výtvarná únia

Slovenská výtvarná únia

Dostojevského rad 4533/2, 81109, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Súkromný sektor
IČO: 00178535
social media marketing
tvorba propagačných materiálov
vzdelávanie
umenie a kultúra
výtvarné umenie
workshopy
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Slovenská výtvarná únia je najväčšou organizáciou profesionálnych výtvarných umelcov na Slovensku. SVÚ organizuje 20–30 výstav ročne, dlhodobo najmä z vlastných zdrojov rekonštruuje národnú kultúrnu pamiatku, sídlo Galérie UMELKA - najstaršej galérie súčasného umenia na Slovensku. Slovenská výtvarná únia realizuje projekt podporený grantom z Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR s názvom:„Umelka – moderné centrum umenia a komunity (UMELKA)“. Projekt sa zároveň sústredí na rozvoj umeleckých aktivít a zameriava sa na inklúziu menšín prostredníctvom špecializovaných aktivít pre rómsku, židovskú, maďarskú i LGBT komunitu a využitie umeleckého a kreatívneho potenciálu mládeže. Momentálne hľadáme tvorivé duše, ktoré by sa radi zapojili do rozvoja nášho kultúrneho a kreatívneho centra a to prípravou workshopov, vzdelávacích a propagačných materiálov.


Podobné ponuky