>
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 81243, Bratislava
Škola
IČO: 00397 687
erasmus
digitalizácia
cestovanie
výskum
zahraničie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Nadväzuje na takmer 270-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.

Taktiež v rámci stratégie internacionalizácie ponúkame študentom ako aj zamestnancom vycestovať do zahraničia. Najčastejším typom mobilít sú práve mobility realizované cez program Erasmus+.


Podobné ponuky