>
Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva

Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva

Radlinského 9, 812 37, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 42172756
vzdelávanie
veda a výskum
priemysel
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

SSCHI je dobrovoľnícka organizácia inžinierov, vedcov, technikov, študentov, pedagógov a výskumníkov aktívnych v odbore chemického inžinierstva so sídlom na fakulte FCHPT STU. Zastrešujeme letnú školu pre stredoškolákov, odovzdávanie motivačných štipendií pre vysokoškolákov s najlepším študijným priemerom, workshopy a odborné semináre so zástupcami chemického priemyslu, každoročnú medzinárodnú konferenciu a iné prospešné a propagačné aktivity.


Podobné ponuky