>
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

Špitálska 2209/10, 81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Nezisková organizácia
IČO: 37 929 551
veda
výskum
popularizácia vedy
vedné politiky
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Galéria

O organizácii

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať a popularizovať výskum a inovácie na Slovensku. Naše aktivity sú zamerané na posilňovanie výskumných a vývojových kapacít, analýzu výskumného ekosystému a podporu dialógu medzi akademickou a komerčnou sférou. Podporujeme tiež mladých inovatívnych podnikateľov a popularizujeme vedu. Od svojho vzniku v roku 2007 sme spolupracovali so stovkami slovenských výskumníkov, desiatkami výskumných inštitúcií zo všetkých sektorov, ako aj s verejnou správou. Aktivity SOVVA sú zamerané najmä na nasledovné oblasti:

• Popularizácia vedy

• Prepájanie vedy a spoločnosti

• Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom

• Výskumné a inovačné politiky

• Analýzy a hodnotenia

SOVVA sa od svojho založenia podieľa na množstve regionálnych, štátnych a medzinárodných projektov. Spracovali sme množstvo analýz zameraných na účasť v rámcových programoch EÚ a výkonnosť národných systémov výskumu a inovácií. Aktívne sme zapojení do projektov financovaných z programu Horizont Európa.

Spolu s L´Oréal, UNESCO a SAV organizujeme talentový program Pre ženy vo vede, kde každoročne oceňujeme najlepšie vedkyne na Slovensku. V rámci SlovakAid podporujeme inovačný ekosystém v západnom Balkáne a prostredníctvom projektu „Slovensko po Covid-19“ identifikujeme kľúčové spoločenské výzvy po pandémii. Vytvorili sme aj podcastový cyklus a naše odporúčania pre reformy boli zaslané príslušným autoritám.

Ako partner projektu Education4Entrepreneurship spájame univerzitné vzdelávanie s podnikateľskými zámermi. SOVVA tiež popularizuje vedu medzi širokou verejnosťou, hlavne medzi mládežou, čo potvrdzuje aj naša organizácia najväčšieho podujatia v tejto oblasti na Slovensku – Festival vedy Európska noc vedy.


Podobné ponuky