>
Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita

Kapitulská 308/18, 81415, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 00179132
charita
pomoc
dobrovoľníctvo
caritas
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Galéria

//img.youtube.com/vi/undefined/0.jpg

O organizácii

Naším poslaním je byť blízko pri človeku. Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie.

Slovo charita pochádza z latinského caritas – milosrdná, dávajúca, slúžiaca láska.

 • Našim cieľom je účinne pomáhať každému človeku v núdzi.

 • Chceme oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.

 • Konkrétnou službou človeku v núdzi chceme vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu

 • Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou na problémy ľudí vo svojom okolí

 • Snažíme sa vychovávať, lebo ten kto prijme pomoc, často sám nadobudne schopnosť pomáhať

 • Zasahujeme tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna sieť

 • Presadzujeme zákonodarstvo v prospech núdznych

 • Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami chceme byť zárukou demokracie v našom štáte

 • Svojou činnosťou chceme byť prejavom života cirkvi a prispievať k duchovnej obnove spoločnosti

 • Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky

 • Byť blízko pri človeku.


Podobné ponuky