>
Skutočne zdravá škola o.z.

Skutočne zdravá škola o.z.

Dvořákovo nábrežie 4A, 81102, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 53002946
udržateľnosť
neformálne vzdelávanie
zdravý životný štýl
zdravé stravovanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Skutočne zdravá škola, o.z. neformálne a interaktívne edukuje o tom, že jedlo výrazne ovplyvňuje celkové zdravie, vitalitu ale aj výkon jednotlivca. Na základe tejto myšlienky sme zostavili komplexný program, integrovaný do života celej školy, ktorý si kladie za cieľ vytvárať kultúru zdravého stravovania a učí o tom, odkiaľ naše jedlo pochádza a ako vzniká. Program využíva tému jedla k zatraktívneniu pobytu detí v škole prostredníctvom radostného zážitku zo školského obeda a rozširuje vzdelávanie o praktickú výučbu v školskej záhrade, návštevy fariem a hodín varenia v rámci predmetu “svet práce” a iných možností školy.

Skutočne zdravá škola o.z. považuje za dôležité tému stravovania na školách riešiť vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávanía až po stredné školy.


Podobné ponuky