Skutočne zdravá škola o.z.

Skutočne zdravá škola o.z.

Dvořákovo nábrežie 4A, 811 02, Bratislava
Nezisková organizácia
IČO: 53 002 946
zdravé stravovanie
detí a mladí
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Program Skutočne zdravá škola predstavuje platformu pre nadšencov zdravého jedla a kvalitných potravín. V rámci neformálnych edukačných aktivít sa s tímom snažia o zlepšenie kvality stravovania u detí a mládeže. Dlhodobým cieľom je zvyšovať kvalitu stravy a úroveň stravovania v školských jedálňach, neskôr aj v nemocniciach, ale aj v domovoch dôchodcov a seniorských centrách a samozrejme aj s tým súvisiacu kultúru stravovania.