>

Skillandia

Šafárikovo námestie 22, 123445, Košice
Start-up
IČO: 1234567
rozvoj
vzdelávanie
stredná škola
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Pomáhame mladým ľuďom rozvíjať sa.


Podobné ponuky