>
Slovenský skauting, Skautská oblasť kniežaťa Pribinu

Slovenský skauting, Skautská oblasť kniežaťa Pribinu

Tichá 9, 94911, Nitra
Nezisková organizácia
IČO: 36098221
slovenský skauting
vzdelávanie
rozvoj detí a mládeže
podpora doborovoľníkom a dobrovoľníčkam
skauting
zviditeľnenie a rozvoj identity
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Sme dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pohlavia, pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s poslaním a princípmi skautingu. Slovenský skauting pôsobí najmä v oblasti výchovy detí a mládeže, neformálneho vzdelávania detí a mládeže, vzdelávania dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou, dospelých a mladých lídrov, občianskej participácie mladých ľudí na živote spoločnosti, atď.

Naša skautská oblasť - Skautská oblasť kniežaťa Pribinu - je organizačná jednotka Slovenského skautingu. Združujeme skautské jednotky v nitrianskom regióne. Našim poslaním je uľahčovať činnosť pridruženým jednotkám (zabezpečujeme poradenskú a informačnú službu a koordinujeme ich spoluprácu), napomáhať pri vzniku nových oddielov v mestách a obciach. Okrem toho organizujeme vzdelávacie aktivity a zabezpečujeme zvyšovanie odbornej kvalifikácie dobrovoľníkov a činovníkov pôsobiacich v pridružených jednotkách.


Podobné ponuky