>
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Nám. slobody 6943/11, 81106, Bratislava
Verejný sektor
vzdelávanie
analytik
vysokoškolské vzdelávanie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je novozriadená verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. ako právnická osoba so sídlom v Bratislave.www

Podobné ponuky